دفتر مرکزی :

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، ناهید غربی، پلاک ۱۲ واحد اول جنوبی

آدرس ایمیل: Info@kpsco.net

شماره تماس و دورنگار: ۴-۹۸۲۱۲۲۰۳۷۳۴۲+

This post is also available in: English