فیلر

فیلر (Filler):

دمای کاربری (°C)

پایداری حرارتی در 200°C (min)

چگالی نسبی

سختی (Shore A)

ازدیاد طول (%)

استحکام کششی (N/mm2)

کد محصول

محصول

70

45

1.88

85

170

4

19-0-4

فیلر سیم و کابل

70

45

1.75

84

200

6

19-1-3

فیلر سیم و کابل

 

شایان ذکر است که تولید تمامی محصولات فوق با توجه به خواص فیزیکی و مکانیکی مدنظر مشتری و نیز در رنگ های متنوع امکان پذیر است